Herci

v našem společenství

Blanka Zdichyncová

Blanka Zdichyncová

Blanka Zdichyncová po absolutoriu na pražské DAMU uplatnila svůj talent především v Divadle bez opony - scéně pro děti a mládež, její mnohotvárný hlas zněl rovněž v mnoha rozhlasových inscenacích, v posledních letech v televizním dabingu. Zúčastnila se rovněž projektu literárního divadla Ars Poetica a dalších divadelních projektů. V roce 2006 byla zakladatelkou projektu Divadla BLAMA, do něhož je zařazeno i toto představení.